אם יש ברשותכם חפץ במצב מעולה
שאתם לא צריכים, תוכלו לתרום אותו לנצרכים.

לתרומות רהיטים, מוצרי חשמל או ציוד לתינוקות:

אם יש ברשותכם חפץ במצב מעולה שאתם לא צריכים, תוכלו לתרום אותו לנצרכים.

לתרומות רהיטים, מוצרי חשמל או ציוד לתינוקות: