מכתבי תודה מנצרכים

 

מכתבי תודה שנשלחו אלינו מנצרכים. במכתבים מביעים הנצרכים את תודותם על החפצים שקיבלו תודות לעמותה, ואשר מפארים את ביתם הדל.