עסקים בקהילה

 

תופעת המעורבות החברתית של ארגונים כלכליים בפעילות למען הקהילה הולכת וצוברת תאוצה בחברות מערביות מפותחות. גם בארץ נרתמים ארגונים ועסקים לפעילות למען הקהילה.
המעורבות למען הקהילה תורמת לדימויו החיובי של הארגון, מקדמת צמיחה עסקית ומגבירה את האמון ההדדי בין חברי הארגון. האמון מהווה גורם מכריע ליכולתו של הארגון לפעול בצורה מתואמת ויעילה להשגת מטרותיו, תוך שיתוף פעולה מרבי בין חבריו.

בזכותכם אנו ממשיכים בעשיה הברוכה:

נתיבי זהבורוניקה השקעות בע"מ
בנק לאומיחסלטהבנק הבינלאומיאופני מורןיפה נוףשילבמ.א.ג. גנרטורים